DAP Informàtica
DAP Informàtica
#1
ANPHITRION
HOTEL
1. Fitxers mestres. Configuracions fitxers i paràmetres de la aplicació.

2. Reserves. Entrada i modificació de tot tipus de reserves, tant de grups com de particulars aplicant les tarifes o contractes.

3. Ocupació. Procés de entrada i sortida de les habitacions. Procediments típics de la recepció. (localització hostes, canvis d’habitació, rack)

4. Càrrecs. Entrada i modificació de càrrecs. Consulta i traspàs.

5. Planings i previsions. Tot tipus de llistats per controlar l’estat del hotel.

6. Facturació. Mòdul que permet facturar tant les comptes d’habitació com de extres, agrupant o dividint reserves. Canviant el client de la factura i fent el cobrament de les mateixes.

7. Auditoria. Tancament de dia i llistats de producció, del INE, de taxes i enviament de fitxers de viatgers a la policia.

8. Mòduls addicionals de : lectura de documents de identitat, Traspàs a facturació electrònica, Traspàs a certes gestions comptables.DAP Informàtica
#3
ANPHITRION
TPV
1. Introducció dels productes de venda per cartes. Configuració dels botons a la pantalla del tpv.

2. Procés de venda per tickets. Cobro comptat, targetes o càrrec a la habitació.

3. Controls i llistats per cambrer, dia, totals per forma de cobro, per article. Llistats històrics.

4. Possibilitat de configurar taules de restaurant.

5. Tancament i traspàs de factura de producció a gestió hotelera.DAP Informàtica
#2
ANPHITRION
MAGATZEM
1. Manteniments de proveïdors, articles – famílies, subfamilies, magatzems.

2. Entrada i modificacions d’albarans de compra. Procés de verificació de les factures marcant els albarans que la composen.

3. Traspassos entre magatzems.

4. Inventaris. Entrada i llistats valorats.

5. Amb el sol fet d’entrar els albarans tenim que poden fer els llistats de compres, stocks, inventaris, per magatzem, per proveïdor, etc.

6. Releve i càlculs de costos.

DAP Informàtica
#4
ANPHITRION
PISCINES
1. Gestió de reserva de carrils de piscina per trams de mitja hora per client.

2. Procés de facturació de les reserves de carrils, i els extres que es puguin demanar.

3. Planning visual de situació de les reserves dels carrils de alguns dies.

DAP Informàtica
#5
ANPHITRION
FACTURACIÓ
1. Manteniments basics de funcionament (articles, famílies, clients, proveïdors. Formes de cobro)

2. Gestió de compres. Entrada d’albarans

3. Gestió de vendes. Traspàs d’albarans de compres a albarans de venda. Entrada per albarà i/o factura a clients.

4. Controls de stock

5. Inventaris.
x
Actualiza ya tu navegador

O instala un navegador alternativo:

¿Por qué debo actualizar?

Las tecnologías usadas en las nuevas páginas web, poco a poco están dejando de brindar soporte a navegadores antiguos. La visualización de estos sitios con navegadores desactualizados no será óptima.

Un navegador actualizado se encuentra menos vulnerable en aspectos de seguridad frente a los ataques de phishing y publicidad no deseada.